Tokaimura, 30.9.1999

Zájemcům o pravdu a o pochopení toho, jak je společnost neustále médii manipulována, vřele doporučuji:

Mrchožravým Novinkám již v boji za přetavení lidského neštěstí ve větší čtenost nestačí Fukushima, a tedy sáhly k tvrdšímu kalibru: „Výbuch uranu v Japonsku před lety: Viděl modrý záblesk a za tři měsíce zemřel.„

Uran ani cokoli jiného sice v Japonsku tehdy nevybouchlo, ale okolnosti tehdejší nehody stojí za připomenutí.

Zmatené tvrzení „…příčinou nehody bylo to, že pracovníci továrny se pokoušeli obohatit příliš mnoho uranu najednou a došlo k nekontrolované řetězové reakci…“ rozklíčujeme takto:

Postižený provoz firmy JCO uran neobohacuje. Jedná se o chemické konverzní linky, které převádějí různé formy uranu vyskytující se v procesu přípravy jaderného paliva. Typicky převádějí obohacený materiál ve formě hexafluoridu na UO2 nakonec spékaný do pelet, které se skládají do palivových prutů. Dvě z linek měly licenci pro zpracování uranu obohaceného max. na 5% U-235, ta třetí měla licenci pro zpracování materiálu obohaceného až na 20%.

Více na webu VÚČAKO.